Kunstlaboratorie

Kom og vær kreativ i Psykiatriens Hus. Du kan lave flotte malerier. Vi har alle redskaberne og maling, du skal bare medbringe lysten til at male.

Kunstlaboratoriet er for den øvede og lidt rutinerede kunstner /elev, man skal være selvhjulpen på dette hold. Der er plads på holdet til ca. 8 personer og derover vil man blive tilbudt at komme på en venteliste hvis dette ønskes.

Der vil hver fredag i måneden være et borgerbestemt planlagt tema, - det er dog frivillig om man ønsker at deltage eller bare male selvstændigt på sit eget. Vi har også et borgermøde en gang om måneden hvor vi afstemmer forventninger og hvor der blive delt informationer til gavn for holdet.

Udover Jette Hyllested som er primær personale på holdet er der også Mai-Britt som er Peer uddannet og med brugerbaggrund. Mai-Britt vil fungere som tovholder for holdet når Jette er fraværende, derudover er hun elev på lige fod med de øvrige elever.

Holdet er hver fredag i tidsrummet 8.30 – 14.00. Der må påregnes betaling for brug af materialer.  

Har du behov for mere info kan du kontakte Jette Hyllested Tlf. 27 53 51 58

Se årshjulet for kunstlaboratiet her