Kunstlaboratorie

Kom og vær kreativ i Psykiatriens Hus. Du kan lave flotte malerier. Vi har alle redskaberne og maling, du skal bare medbringe lysten til at male.

Kunstlaboratoriet er for den øvede og lidt rutinerede kunstner /elev, man skal være selvhjulpen på dette hold. Der er plads på holdet til ca. 8 personer og derover vil man blive tilbudt at komme på en venteliste hvis dette ønskes.

Der vil hver fredag i måneden være et borgerbestemt planlagt tema, - det er dog frivillig om man ønsker at deltage eller bare male selvstændigt på sit eget. Vi har også et borgermøde en gang om måneden hvor vi afstemmer forventninger og hvor der blive delt informationer til gavn for holdet.

Udover Jette Hyllested som er primær personale på holdet er der også Mai-Britt som er ulønnet Peer medarbejder. Mai-Britt vil fungere som tovholder for holdet når Jette er fraværende, derudover er hun elev på lige fod med de øvrige elever.

Holdet er hver fredag i tidsrummet 8.30 – 13.00. Der må påregnes betaling for brug af materialer. 

Mandag i tidsrummet 8.30 - 12.00 er der åben værksted. Med undtagelse af mandage med planlagte aktiviteter.

Har du behov for mere info kan du kontakte Jette Hyllested Tlf. 27 53 51 58

Mandag. "Kreativitet, udvikling, intuition & fordybelse” (på udvalgte datoer)

Har du lyst til at arbejde med din kreativitet på en fordybende måde?

Vi skal arbejde intuitivt, ud fra lyst og energi.

Vi skal arbejde med det ubevidste sind, ikke ud fra tanker og plan for motiver, men fra krop og hjerte og dermed åben for hvad, der kommer fra hånden og ud på lærredet/papiret.

For hvem:

  • for dig som glædes over at være kreativ, og om at komme i flow (du ved at tiden står stille)
  • for dig som kan lide at tegne og male (det er bare rigtig lang tid siden….)
  • for dig som aldrig har malet før (du bilder dig ind, at du ikke kan..)
  • for dig som bare gerne vil prøve noget nyt (fordi du er nysgerrig)
  • for dig der kan sidde stille med dig selv og uden ord i ca.1 time ( du tænker det er godt nok lang tid,- men du opdager ikke at tiden går)
  • For dig der har lyst til at dele din proces med andre (det er frivilligt, men sjovt og givende når det sker)

Kurset indeholder:

  • Male på lærred/papir med akryl maling og andet medie.
  • Musik/meditation eller andet medie som inspiration
  • Feedback fra hinanden, - nogen ser noget andre ikke ser (kun hvis du ikke kan lade være)

Fokus for gruppen er kreativitet og fordybelse. Gruppe energien både forstærker og støtter fordybelsesprocessen.

”Kunsten berører og bevæger os. Den vækker nye tanker og åbner uvante døre i forståelsen af os selv og omverdenen. Derfor kan kunstnerisk udfoldelse nære og berige menneskelige udviklingsprocesser”

Citat. Hanne Stubbe Teglbjærg

Årshjul for kunstlaboratoriet mandag

Se Årstemaer for kunstlaboratoriet fredag

Se årshjulet for kunstlaboratoriet fredag