Individuel kostvejledning

Du kan få individuel kostvejledning ved Marlene Rohde.

Det er en forudsætning, at man oplever en indre motivation og er klar til at arbejde aktivt for et sundere liv med mening og højere livskvalitet, og at man er ”godt på vej” i sin recoveryproces - herunder har iboende ressourcer til at indgå i et recovery-orienteret vejledningsforløb, der kræver, at man bidrager aktivt med sine erfaringskompetencer og viden i forhold til den aktuelle problemstilling. 

Man har mulighed for at opsøge viden og vejledning omkring egen livsstil (kost, motion og søvn). På baggrund af vejledningen og den nye livsstil oplever borgere, at denne bidrager til en positiv udvikling i egen recoveryproces, hvor oplevelsen af øget livskvalitet og mening kan beskrives af borgeren selv. Borgeren opnår en sundere almen tilstand, og dermed nedsætter risikoen for livsstilssygdomme.

Vejledningen tilbydes over 5 gange og er individuel tilpasset borgeren og dennes aktuelle problemstilling. Der vejledes overordnet indenfor kost, motion og søvn. Første gang 1½ time og efterfølgende 4x1 time.

Vejledningen tager afsæt i en recoveryorienteret tilgang, hvor borgerens egne erfaringer og viden omkring den aktuelle problemstilling samt egne ressourcer i forhold til denne inddrages aktivt og ligeværdigt i en dialogbaseret vejledning. Dette med det formål, at det er borgeren selv, der definerer sit mål og er aktiv i egen livsstilsomlægning og recoveryproces.

Hvis borgeren vurderes til ikke at være parat til at arbejde aktivt med egen livsstil, tages der en ligeværdig dialog herom. Det aftales i fællesskab, hvad borgeren evt. kan sætte i stedet for (f.eks. andet tilbud i Psykiatriens Hus) indtil han/hun er klar til at indgå i en aktiv forandringsproces.

Kontakt Malene Rohde på  tlf. 21 74 02 79

Se folderen til Individuel Kostvejledning