Praktisk og personlig mestring af hverdagen

Det er en forudsætning for deltagelse at man selv er i stand til at møde op, og at man er indstillet på at være åben omkring sine egne udfordringer

Mødetid/mødested: 10 ugers forløb med ugentlige møder. Gruppen er åben og kan  rumme 8-10 deltagere, og der evalueres mellem forløbene på om og hvordan borgeren får udbytte af støtten

Formålet er at støtte den enkelte borger i at få en relevant struktur på sin hverdag, at blive bedre til at holde sit hjem, at blive bedre til at planlægge daglige aktiviteter som f.eks. indkøb/madlavning, at blive bedre til at håndtere breve fra f.eks. kommunen, SKAT, banken mm. Og at lære hvordan man får overblik over sin økonomi

Indhold

  • Råd og vejledning ifht. den enkelte borgers situation
  • Erfaringsudveksling om praktiske vanskeligheder
  • Fokus på selvvalgte hjemmeopgaver
  • Opsamling fra uge til uge: hvordan er det gået med at øve sig?
  • Fokus på HVORFOR det er svært for den enkelte borger at    motivere/igangsætte aktiviteter
  • Lave ugeskemaer eller anden struktur i samarbejde med gruppeledere og de andre gruppedeltagere

Kontakt Tina Arent tlf. 51 97 99 08 og Kirsten Fogh tlf. 51 82 17 04 for mere info

Læs folderen for tilbudet her