Mindful Yoga

Få fornyet energi i både krop og sjæl med Mindful Yoga. Bliv klar til livet!

Det er en forudsætning, at du er interesseret i at arbejde med dig selv, og at du kan være aktivt til stede i et gruppefællesskab, hvor der bliver delt følelser, tanker og erfaringer.

Der vil inden forløbet være for-samtaler, hvor gruppen samles og der afstemmes gensidige forventninger. Forløbet strækker sig over 10 gange 1½ time en gang ugentligt. Der er plads til Maximum 8 personer på et hold.

Mindful-Yoga er små yoga og afspændingsøvelser, hvor der med en mindfulnessbaseret tilgang, forsøger at skabe kontakt med kroppen og sindet. Ved hjælp af åndedræt og opmærksomhed koncentreret mærker kroppen.

Mindfulness styrker evnen til at være nærværende og accepterende overfor sig selv og andre. Det handler om at vågne op til det liv, du har lige nu. Ikke til det, der har været eller måske vil komme.

Under forløbet udleveres relevant materiale, og du får henvisninger til Psykiatrifondens hjemmeside med guidede øvelser og henvisninger til en App af Lone Overby Fjordbak (Her må påregnes en pris på ca. 80 kr. til Appen)

Bliv klogere på Mindful Yoga ved at kontakte Jette Hyllested TLF. 27 53 51 58 eller Tina Arent Tlf. 51 97 99 08

Læs folderen for Mindful Yoga