Borgerplan

Udarbejdelse af en individuel borgerplan er et frivilligt tilbud.

Der indgås en aftale mellem en medarbejder og borgeren om udarbejdelse af en recoveryorienteret borgerplan indenfor en tidsramme af 3 uger fra introduktionen. Der opstilles individuelle mål samt opfølgningsdato efter 3 måneder. Ved opfølgningen inddrages relevante medarbejdere i en dialog med borgeren.

Aktiviteter bredt set i Psykiatriens Hus inddrages i borgerplanen efter ønsker og behov. 

Se borgerplanen her