Recoveryskolen

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser.

Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser.

Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces

Recoveryskolens kursusprogram forår 2018

Al undervisning foregår i hold. For at deltage skal man være i stand til og villig til at dele med andre, hvad man selv arbejder med og udfordringerne herved. Lige som man skal kunne rumme at høre om andre og hvad de er optaget af i deres personlige recoveryproces.

  • Undervisningen finder fortrins vis sted I multirum 3, indgang B, 1 Sal

Kurserne er åbne for alle, der interesserer sig for recovery. Det kan være recovery som den personlige rejse og/eller som fagligt og teoretisk fænomen.

Skolen henvender sig til borgere med og uden psykisk sårbarhed, til fagprofessionelle og til pårørende/ netværk samt til elever/studerende

Al undervisning i Recoveryskolen bliver udviklet og afholdt af mindst to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-underviser) og en fagprofessionel underviser. De to indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen. 

Kontakt Daniel Anker Andersen Tlf. 29 44 75 12 for mere information